Engelska, 2014

« Tillbaka

Papunet.fi

Detta nyckeord har sammanlagt valt 753 personer som svarat / 15.3 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har97 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 18.9.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
115

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Engelska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Eriyttäminen60
Åskådliggöra59
Harjoitustehtävien tekeminen55
Kuvitus40
Äänipankin käyttö9
Vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat7
Matematik6
Musiikki2