Engelska, 2014

« Tillbaka

SanomaPron pelit

Detta nyckeord har sammanlagt valt 764 personer som svarat / 15.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har87 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 2.11.2013.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
1816
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Opetuksen monipuolistaminen8992
Repetera saker6764
Opetuksen eriyttäminen4452
Toiminnallisuus2236