Engelska, 2014

« Tillbaka

Bokseriens uppgifter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2949 personer som svarat / 59.9 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har552 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
8460
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Öva på saker8382
Repetera saker6767
Elevernas eget arbete6255
Undervisning i engelska4912
Göra och kontrollera uppgifter4538
Gå igenom saker som ska läras ut4441
Lära ut saker3945
Arbeta självständigt3935