Historia, 2013

« Tillbaka

Sanoma pro

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
HistoriaAllmän utbildning
3058
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
HistoriaAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
HistoriaAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
HistoriaAllmän utbildning
Öva på saker8664
Repetera saker4352
Åskådliggöra4343
Lösningar till uppgifter4335
Gå igenom saker som ska läras ut2931
Lära ut saker2953
Planera egen undervisning1413
Elevernas eget arbete1436