Gymnastik, 1.1.2018-18.6.2019

Gymnastik, 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 329 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 12302 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö328 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 326 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 319 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 1 sekunder)
Kompetens 313 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
13
237
377
425
58
61
70
814
928
1010
114
121
1
2019
9
219
323
437
523
60