Engelska, 2019

Engelska, 2019

  • Svar 561 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (15.12.2018 - 15.12.2019):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 7697 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö560 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 551 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 546 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 30 sekunder)
Kompetens 533 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
114
236
363
4106
577
62
70
810
927
1046
11151
1229