Tyska, 1.1.2019-14.8.2019

Tyska, 1.1.2019-14.8.2019

  • Svar 96 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 14.8.2018 - 14.8.2019
    • » Allmän utbildning 6074 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö96 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 96 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 95 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 89 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
214
323
431
523
60
70
81