Religion, 2019

Religion, 2019

  • Svar 92 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.9.2018 - 23.9.2019):
    • » Allmän utbildning 5204 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö92 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 91 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 90 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 44 sekunder)
Kompetens 86 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 11 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
29
318
428
520
60
70
82
98
100
110
120