Hälsokunskap, 2019

Hälsokunskap, 2019

  • Svar 271 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (15.12.2018 - 15.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7674 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö271 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 266 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 261 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 18 sekunder)
Kompetens 255 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 36 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
215
330
448
528
60
70
84
915
1032
1180
1210