Musik, 1.1.2019-20.8.2019

Musik, 1.1.2019-20.8.2019

  • Svar 52 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 20.8.2018 - 20.8.2019
    • » Allmän utbildning 6017 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö52 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 11 sekunder)
Verksamhetskultur 51 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 49 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 9 sekunder)
Kompetens 46 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 54 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
26
39
424
510
60
70
80