Musik, 2019

Musik, 2019

  • Svar 61 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö61 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 10 sekunder)
Verksamhetskultur 59 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 57 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 14 sekunder)
Kompetens 55 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 2 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
26
39
424
510
60
70
81
93
105
110
120