Historia, 2019

Historia, 2019

  • Svar 134 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (21.10.2018 - 21.10.2019):
    • » Allmän utbildning 4985 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö134 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 131 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 129 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 8 sekunder)
Kompetens 123 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
219
332
430
521
60
70
85
99
1012
110
120