Historia, 2019

Historia, 2019

  • Svar 108 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (16.7.2018 - 16.7.2019):
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö108 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 54 sekunder)
Verksamhetskultur 106 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 19 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 104 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 52 sekunder)
Kompetens 98 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 28 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
219
332
430
521
60
70
80
90
100
110
120