Engelska, 2019

Engelska, 2019

  • Svar 305 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö305 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 299 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 296 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
Kompetens 288 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
114
236
363
4106
577
62
70
87
90
100
110
120