Bildkonst, 2019

Bildkonst, 2019

  • Svar 120 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (7.12.2018 - 7.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7560 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö119 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 115 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 2 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 117 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 42 sekunder)
Kompetens 114 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
212
316
417
515
60
70
83
96
1011
1135
125