Fysik, 2019

Fysik, 2019

  • Svar 320 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (13.11.2018 - 13.11.2019):
    • » Allmän utbildning 5964 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö320 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 320 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 314 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 16 sekunder)
Kompetens 312 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
230
348
476
541
60
70
811
922
1035
1146
120