Matematik, 2019

Matematik, 2019

  • Svar 376 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö376 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 375 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 369 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 24 sekunder)
Kompetens 362 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
245
372
4101
566
60
70
813
939
1022
110
120