Religion, 2019

Religion, 2019

  • Svar 123 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (15.11.2018 - 15.11.2019):
    • » Allmän utbildning 6305 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö123 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 122 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 29 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 121 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 43 sekunder)
Kompetens 116 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 23 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
29
318
428
520
60
70
82
99
1014
1116
120