Gymnastik, 2019

Gymnastik, 2019

  • Svar 168 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (19.11.2018 - 19.11.2019):
    • » Allmän utbildning 6388 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö168 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 168 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 165 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 30 sekunder)
Kompetens 160 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
219
323
437
523
60
70
85
99
1016
1127
120