Tyska, 1.1.2018-8.12.2019

Tyska, 1.1.2018-8.12.2019

  • Svar 374 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 8.12.2019
    • » Allmän utbildning 14915 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö373 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 372 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 52 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 369 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 11 sekunder)
Kompetens 359 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
17
233
366
416
58
60
70
89
919
1012
114
122
1
2019
4
214
323
431
523
60
70
81
910
1018
1158
126