Informationsteknik, 1.1.2012-18.6.2019

Informationsteknik, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 817 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36072 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö463 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 461 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 451 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Kompetens 446 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 10 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)48 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 30 sekunder)
Digital verksamhetskultur296 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 2 sekunder)
Utrustning och programvaror285 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 50 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)47 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 1 sekunder)
IKT-kunnande288 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
52
61
70
81
910
1016
1111
123
1
2013
1
22
38
412
516
60
70
82
915
1013
119
1210
1
2014
11
26
311
45
510
61
70
84
98
1015
115
126
1
2015
1
25
35
416
55
60
70
82
95
1018
114
1213
1
2016
37
24
34
46
53
60
70
82
93
104
111
120
1
2017
10
234
372
411
55
61
70
88
96
1029
1130
125
1
2018
7
251
365
412
56
61
70
813
919
108
112
120
1
2019
6
210
314
429
511
60