Matematik, 2019

Matematik, 2019

  • Svar 611 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (8.12.2018 - 8.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7561 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö611 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 609 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 599 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 585 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
245
372
4101
566
60
70
813
939
1056
11179
1222