Geografi , 1.1.2019-14.8.2019

Geografi , 1.1.2019-14.8.2019

  • Svar 99 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 14.8.2018 - 14.8.2019
    • » Allmän utbildning 6074 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö99 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 98 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 98 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 38 sekunder)
Kompetens 95 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
214
326
433
519
60
70
81