Svenska , 2019

Svenska , 2019

  • Svar 375 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (8.12.2018 - 8.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7560 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö375 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 374 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 369 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 21 sekunder)
Kompetens 359 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
231
342
484
538
62
70
85
919
1024
11106
1217