Matematik, 1.1.2012-25.1.2020

Matematik, 1.1.2012-25.1.2020

  • Svar 3137 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 25.1.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 37806 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1915 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 1909 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1867 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 44 sekunder)
Kompetens 1836 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)145 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 1 sekunder)
Digital verksamhetskultur1041 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder)
Utrustning och programvaror1000 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 55 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)148 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 9 sekunder)
IKT-kunnande1005 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 17 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
55
61
70
83
921
1035
1139
1220
1
2013
15
29
318
440
553
60
70
813
955
1047
1124
1220
1
2014
25
218
332
418
546
61
70
810
932
1047
1117
1217
1
2015
10
212
324
447
58
60
71
86
928
1042
1124
1262
1
2016
144
229
321
422
517
60
70
84
911
108
116
121
1
2017
27
284
3232
452
517
62
70
828
917
1064
11105
1221
1
2018
30
2132
3220
460
528
62
70
845
962
1039
1123
121
1
2019
18
245
372
4101
564
60
70
810
938
1054
11180
1238
1
2020
18