Fysik, 2019

Fysik, 2019

  • Svar 213 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö213 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 213 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 210 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 6 sekunder)
Kompetens 208 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
230
348
476
541
60
70
87
90
100
110
120