Fysik, 1.1.2019-18.6.2019

Fysik, 1.1.2019-18.6.2019

  • Svar 206 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 18.6.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö206 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 206 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 203 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 6 sekunder)
Kompetens 202 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
230
348
476
541
60