Engelska, 2019

Engelska, 2019

  • Svar 298 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (16.7.2018 - 16.7.2019):
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö298 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 292 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 289 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 24 sekunder)
Kompetens 281 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
114
236
363
4106
577
62
70
80
90
100
110
120