Svenska , 2019

Svenska , 2019

  • Svar 243 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö243 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 243 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 239 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 14 sekunder)
Kompetens 234 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 32 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
231
342
484
538
62
70
85
919
1015
110
120