Svenska , 2019

Svenska , 2019

  • Svar 209 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö209 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 209 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 206 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 13 sekunder)
Kompetens 201 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
231
342
484
538
62
70
85
90
100
110
120