Finska som andraspråk, 2019

Finska som andraspråk, 2019

  • Svar 190 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (7.12.2018 - 7.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7560 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö190 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 188 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 184 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 42 sekunder)
Kompetens 184 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
210
319
432
522
60
70
81
98
1011
1172
1211