Informationsteknik, 1.1.2019-20.8.2019

Informationsteknik, 1.1.2019-20.8.2019

  • Svar 72 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 20.8.2018 - 20.8.2019
    • » Allmän utbildning 6017 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö72 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 72 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 10 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 71 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 21 sekunder)
Kompetens 72 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 36 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
210
314
429
511
60
70
82