Matematik, 2019

Matematik, 2019

  • Svar 555 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (22.11.2018 - 22.11.2019):
    • » Allmän utbildning 6954 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö555 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 553 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 545 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 20 sekunder)
Kompetens 534 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
245
372
4101
566
60
70
813
939
1056
11145
120