Matematik, 2019

Matematik, 2019

  • Svar 339 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (18.9.2018 - 18.9.2019):
    • » Allmän utbildning 5307 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö339 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 338 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 334 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 20 sekunder)
Kompetens 328 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
245
372
4101
566
60
70
813
924
100
110
120