Huslig ekonomi, 1.1.2019-20.8.2019

Huslig ekonomi, 1.1.2019-20.8.2019

  • Svar 81 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 20.8.2018 - 20.8.2019
    • » Allmän utbildning 6015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö81 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 81 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 79 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 38 sekunder)
Kompetens 78 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
214
313
429
518
60
70
82