Franska, 2019

Franska, 2019

  • Svar 54 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö54 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 52 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 53 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 52 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 0 sekunder)
Kompetens 52 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
12
26
313
418
514
60
70
81
90
100
110
120