Biologi, 2019

Biologi, 2019

  • Svar 240 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (15.12.2018 - 15.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7675 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö240 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 237 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 233 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Kompetens 223 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
216
333
435
525
60
70
82
917
1023
1172
1211