Gymnastik, 1.1.2018-25.3.2019

Gymnastik, 1.1.2018-25.3.2019

  • Svar 275 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 25.3.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 10508 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö274 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 272 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 265 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 1 sekunder)
Kompetens 261 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
13
237
384
428
58
61
70
814
928
1012
114
121
1
2019
9
219
317