Historia, 1.1.2018-18.6.2019

Historia, 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 369 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 12302 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö364 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 361 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 356 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 33 sekunder)
Kompetens 351 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
15
249
395
420
58
60
70
815
931
1020
116
122
1
2019
6
219
332
430
521
60