Hälsokunskap, 2019

Hälsokunskap, 2019

  • Svar 133 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö133 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 130 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 130 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
Kompetens 125 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 36 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
215
330
448
528
60
70
83
90
100
110
120