Modersmål, 2019

Modersmål, 2019

  • Svar 185 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö185 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 183 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 182 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 34 sekunder)
Kompetens 177 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
226
339
461
546
60
70
84
90
100
110
120