Modersmål, 2019

Modersmål, 2019

  • Svar 222 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö222 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 220 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 218 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 34 sekunder)
Kompetens 212 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
226
339
461
546
60
70
86
920
1015
110
120