Modersmål, 2019

Modersmål, 2019

  • Svar 181 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (24.7.2018 - 24.7.2019):
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö181 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 179 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 178 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 173 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
226
339
461
546
60
70
80
90
100
110
120