Kemi, 2019

Kemi, 2019

  • Svar 233 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö233 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 233 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 228 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 15 sekunder)
Kompetens 225 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
227
344
470
538
60
70
810
918
1016
110
120