Kemi, 2019

Kemi, 2019

  • Svar 195 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö195 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 195 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 192 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 4 sekunder)
Kompetens 190 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 47 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
227
344
470
538
60
70
86
90
100
110
120