Finska som andraspråk, 1.1.2019-16.4.2019

Finska som andraspråk, 1.1.2019-16.4.2019

  • Svar 55 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 16.4.2018 - 16.4.2019
    • » Allmän utbildning 5295 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö55 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 55 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 54 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 22 sekunder)
Kompetens 53 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 15 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
210
319
422