Religion, 2019

Religion, 2019

  • Svar 84 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö84 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 83 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 82 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 32 sekunder)
Kompetens 78 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 5 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
29
318
428
520
60
70
82
90
100
110
120