Religion, 2019

Religion, 2019

  • Svar 155 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (7.12.2018 - 7.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7560 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö154 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 152 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 151 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 40 sekunder)
Kompetens 146 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 26 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
29
318
428
520
60
70
82
99
1014
1146
122