Informationsteknik, 2019

Informationsteknik, 2019

  • Svar 71 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö71 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 71 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 12 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 70 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 71 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
210
314
429
511
60
70
81
90
100
110
120