Informationsteknik, 2019

Informationsteknik, 2019

  • Svar 143 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (7.12.2018 - 7.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7560 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö143 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 143 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 139 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 141 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 43 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
210
314
429
511
60
70
82
94
1013
1149
125