Historia, 1.1.2019-14.8.2019

Historia, 1.1.2019-14.8.2019

  • Svar 110 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 14.8.2018 - 14.8.2019
    • » Allmän utbildning 6074 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö110 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 54 sekunder)
Verksamhetskultur 107 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 19 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 106 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 52 sekunder)
Kompetens 100 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 28 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
219
332
430
521
60
70
82