Bildkonst, 2019

Bildkonst, 2019

  • Svar 75 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö75 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 16 sekunder)
Verksamhetskultur 72 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 7 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 74 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 45 sekunder)
Kompetens 71 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 54 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
212
316
417
515
60
70
83
96
106
110
120