Bildkonst, 2019

Bildkonst, 2019

  • Svar 62 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (20.8.2018 - 20.8.2019):
    • » Allmän utbildning 6013 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö62 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 16 sekunder)
Verksamhetskultur 59 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 61 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 59 sekunder)
Kompetens 58 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 11 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
212
316
417
515
60
70
82
90
100
110
120