Gymnastik, 2019

Gymnastik, 2019

  • Svar 166 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (15.11.2018 - 15.11.2019):
    • » Allmän utbildning 6304 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö166 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 166 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 163 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 30 sekunder)
Kompetens 158 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
219
323
437
523
60
70
85
99
1016
1125
120