Kemi, 1.1.2013-22.7.2019

Kemi, 1.1.2013-22.7.2019

  • Svar 1892 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 22.7.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34724 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1169 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 1163 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1140 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 1133 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 7 sekunder)
Digital verksamhetskultur696 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 8 sekunder)
Utrustning och programvaror671 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 26 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 9 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)0 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 0 sekunder)
IKT-kunnande671 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 23 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
4
25
311
430
541
60
70
88
935
1034
1120
1213
1
2014
9
29
321
48
536
61
70
86
922
1040
1111
129
1
2015
8
28
319
421
56
60
70
82
913
1026
1118
1245
1
2016
103
217
311
412
59
60
70
82
99
106
112
120
1
2017
22
263
3176
440
510
62
70
823
912
1064
1186
1211
1
2018
24
2103
3160
436
522
62
70
840
953
1027
1116
121
1
2019
10
227
344
470
538
60
70