Handarbete / slöjd, 2019

Handarbete / slöjd, 2019

  • Svar 206 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (7.12.2018 - 7.12.2019):
    • » Allmän utbildning 7560 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö205 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 203 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 59 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 201 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 32 sekunder)
Kompetens 198 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 5 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
29
316
438
532
60
70
84
96
1015
1172
129