Gymnastik, 1.1.2018-13.1.2019

Gymnastik, 1.1.2018-13.1.2019

  • Svar 243 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 13.1.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9620 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö242 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 240 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 234 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 58 sekunder)
Kompetens 231 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
13
238
390
432
59
61
70
814
928
1012
114
121
1
2019
1