Religion, 1.1.2018-13.1.2019

Religion, 1.1.2018-13.1.2019

  • Svar 221 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 13.1.2019
    • » Allmän utbildning 9185 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö220 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 218 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 215 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 46 sekunder)
Kompetens 215 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
12
243
380
419
59
60
70
812
922
1019
114
120
1
2019
1